Koçluk Üzerine

Koçluk bilinçli, farkındalığı oluşmuş, hayatında bazı şeyleri değiştirmeye karar vermiş, ancak bu değişime nereden, nasıl, hangi yollarla başlayacağını tam olarak kestiremeyen bireylere, güçlü ve düşündüren sorularla, bireyi kendi potansiyelini keşfetmeye sevk ederek, bireyin, kendi vizyon, misyon ve değişime yönelik eylem planlarını oluşturmasını sağlayan bir süreçtir.
Koçluk, bireyi bulunduğu noktadan daima ileriye; varmak istediği, hayalini kurduğu yere götürmeyi amaç edinir. Bu sebeptendir ki, koçluk asla geçmişe bakmaz sadece geleceğe odaklanır. Bireyin karar verdiği değişim sürecinin nasıl bir gelişim sürecine dönüştüğünü izler, geri bildirim verir, yine güçlü ve sezgisel sorularla kişiyi tekrar tekrar düşünmeye, araştırmaya, yaratıcı çözümler buldurtmaya sevk eder. Hayatın her alanında uygulanması mümkün ( yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, ebeveyn koçluğu, ilişki koçluğu, kurumsal koçluk, yönetici koçluğu, kariyer koçluğu, finansal koçluk vb.); NLP, kuantum düşünme tekniği, iletişim gibi alanlarda uygulanan tekniklerle de beslenen ve zenginleşen bir kişisel gelişim yöntemleridir.
Koçluk ne değildir?
Koçluk; danışmanlık, mentörlük , psikologluk, rehberlik değildir. Koçluk sürecinde akıl ve öğüt verme, eğitim-öğretim, pskiyatri terapileri, ilaç yazma ya da ilaç tavsiyeleri verme gibi durumlar söz konusu dahi olamaz.

Eğitimlerimiz

Etkili İletişim Teknikleri konulu eğitimlerimizi incelemek için tıklayın.
Etkili Sunum Teknikleri konulu eğitimlerimizi incelemek için tıklayın.
Problem Çözme Teknikleri konulu eğitimlerimizi incelemek için tıklayın.
Toplantı Yönetimi konulu eğitimlerimizi incelemek için tıklayın.
X-Y-Z Kuşakları konulu eğitimlerimizi incelemek için tıklayın.
Yönetim ve Motivasyon konulu eğitimlerimizi incelemek için tıklayın.